Pasowanie pierwszoklasistów w SP20

pasow1623

22 września uczniowie klasy 1A stali się pełnoprawnymi obywatelami naszej szkoły. Po krótkiej części artystycznej i zaliczeniu sprawdziany z wiedzy o Polsce i szkole złożyli ślubowanie i zostali pasowani na na uczniów szkoły podstawowej nr 20. W pasowaniu pomogli nam goście- Pan Grzegorz Mól-radny RM i Pani Monika Gawrońska wice-naczelnik Wydziału Edukacji UM. Uroczystość „zasłodzili” członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, którzy obdarowali świeżo pasowanych uczniów słodkimi „tytami”.  Organizatorom i gościom serdecznie dziękujemy.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

inaZSI29

1 września w naszej szkole rozpoczął się kolejny rok szkolny. Zarówno uczniowie, jak i cała kadra pedagogiczna z Dyrekcją na czele zjawiła się z samego rana na sali gimnastycznej naszej placówki, aby wziąć udział w uroczystym otwarciu roku szkolnego 2016/2017. Oprawę artystyczną z tej okazji przygotowały klasy VIb SP oraz IIIb G wraz ze swoimi wychowawcami dla klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Natomiast uroczystym przywitaniem klas młodszych szkoły podstawowej zajęła się klasa IIIc SP wraz ze swoimi wychowawcami. Jak powszechnie wiadomo 1 września to niezwykła data z kilku powodów – to nie tylko co roczny termin rozpoczęcia zajęć w polskich szkołach, ale również data przypominająca wydarzenia z 1939 … Czytaj dalej

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów: 1)     słabowidzących, 2)     niesłyszących, 3)     słabosłyszących, 4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 –          posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla … Czytaj dalej

Strusie i 4a

strus09

W dniu 22 czerwca klasa IV a zwiedziła fermę strusi w Bieruniu. Właścicielka fermy w niezwykle ciekawy sposób opowiadała o swoich zwierzęcych podopiecznych, jak i o historii regionu. Uczniowie na własne oczy ujrzeli (a także własnoręcznie pogłaskali) strusie australijskie i afrykańskie, zachwycali się rodziną indyków, bocianem i przeuroczymi ozdobnymi kurkami. Dzieci spałaszowały fenomenalną jajecznicę ze strusiego jaja, które samodzielnie wydmuchały, zmiotły chleb i bułki z masłem, a na końcu odwiedziły, po raz pierwszy w życiu, współczesną kuźnię.